Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komunikaty

06 kwietnia 2022

Za 2021 r. Mostostal Płock S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 178 182 tys. PLN i wypracowała zysk brutto w wysokości 21 283 tys. PLN.

Czytaj dalej
22 listopada 2021

Za III kwartały 2021 r. Mostostal Płock S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 120 018 tys. PLN i wypracowała zysk brutto w wysokości 14 813 tys. PLN.

Czytaj dalej
17 sierpnia 2021

Mostostal Płock S.A. w I półroczu 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 82 192 tys. zł oraz zanotowała zysk netto w kwocie 10 453 tys. zł.

Czytaj dalej
23 kwietnia 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Mostostal Płock S.A. skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

Czytaj dalej
30 września 2020

Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Czytaj dalej
08 września 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

11 sierpnia 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

21 lipca 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Czytaj dalej
01 lipca 2020

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Czytaj dalej
30 października 2019

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca sponsora emisji dla akcji Spółki Mostostal Płock S.A.

Czytaj dalej