Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komunikaty

17 sierpień 2021

Mostostal Płock S.A. w I półroczu 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 82 192 tys. zł oraz zanotowała zysk netto w kwocie 10 453 tys. zł.

Czytaj dalej
23 kwiecień 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Mostostal Płock S.A. skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

Czytaj dalej
30 wrzesień 2020

Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Czytaj dalej
08 wrzesień 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

11 sierpień 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

21 lipiec 2020

Kolejne wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Czytaj dalej
01 lipiec 2020

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

Czytaj dalej
30 październik 2019

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca sponsora emisji dla akcji Spółki Mostostal Płock S.A.

Czytaj dalej