Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Standardy

Mostostal Płock  jest firmą z wieloletnią tradycją w zakresie produkcji i kompleksowych usług montażowych konstrukcji stalowych i budowlanych w kraju i poza granicą.

Głównym kierunkiem polityki naszej Firmy w osiągnięciu celów jakościowych, środowiskowych i bhp jest świadome osiągnięcie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług w pełni zadowalających Klienta i spełniających warunki bezpiecznego użytkowania.

Nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oparte jest na przestrzeganiu przepisów i tworzenie wysokiej kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

Kierunkiem polityki naszej Firmy długofalowej strategii rozwoju jest dążenie do utrzymania znaczącej pozycji w branży montażowo-produkcyjnej, co osiągamy stosując świadome uzyskanie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług w pełni zadowalających Klienta i spełniających warunki bezpiecznego użytkowania, poprzez systemowe podejście do oceny wpływu produkcji i usług na środowisko oraz do zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2 : 2021, PN-EN 1090-A1: 2012, PN-EN 1090-2 :2018, AQAP 2110:2016, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-EN ISO 45001:2018.

Skuteczność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest w sposób ciągły doskonalona.

Polityka Grupy

Polityka Jakości

Polityka BHP i OŚ