Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Certyfikaty

Mostostal Płock gwarantuje najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów i usług.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa  na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016, System Zarządzania Środowiskowego wg EN  ISO 14001: 2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Ponadto Mostostal Płock posiada certyfikowany system  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg  PN-EN 1090-A1: 2012, PN-EN 1090-2 :2018. Spółka wdrożyła i stosuje również wymagania jakości w spawalnictwie wg PN – EN ISO 3834 – 2:2021.

Mostostal Płock S.A posiada również szereg uprawnień UDT, m.in.  w zakresie wytwarzania, montażu ,modernizacji oraz napraw m. innymi: zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, kotłów parowych, wodnych.

Przyznane certyfikaty oraz uprawnienia są gwarancją spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, co pozwala nam na  utrzymanie pozycji jako lidera na polskim rynku.

Certyfikat MP AQAP 2110:2016 (417.93 KB)Decyzja Nr UC-18-20-E/4-21 (408.82 KB)Decyzja Nr UC-18-20-M/4-21 (441.54 KB)Decyzja Nr UC-18-20-N/4-21 (612.24 KB)Decyzja Nr UC-18-20-P/2-21 (611.20 KB)Decyzja Nr UC-18-20-W/4-21 (440.85 KB)PIKS (969.28 KB)Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (996.44 KB)Certyfikat PN ISO 45001:2018 (609.13 KB)Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 (614.90 KB)CCJ Certyfikat MP ISO 9001:2015 (154.35 KB)Decyzja TDT - W/M/N - 53/22 (2.44 MB)Poświadczenie Nr CO/Sp/Sz/07/18/24 (236.11 KB)Poświadczenie Nr CO/Sp/Eg/07/18/24 (242.08 KB)Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2021 UDT CERT (1.03 MB)Certyfikat zgodności UE - Dyrektywa 2014/68/UE (433.97 KB)