Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Certyfikaty

Mostostal Płock gwarantuje najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów i usług.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa  na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016, System Zarządzania Środowiskowego wg EN  ISO 14001: 2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Ponadto Mostostal Płock posiada certyfikowany system  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg  PN-EN 1090-A1: 2012, PN-EN 1090-2 :2018. Spółka wdrożyła i stosuje również wymagania jakości w spawalnictwie wg PN – EN ISO 3834 – 2:2021.

Mostostal Płock S.A posiada również szereg uprawnień UDT, m.in.  w zakresie wytwarzania, montażu ,modernizacji oraz napraw m. innymi: zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, kotłów parowych, wodnych.

Przyznane certyfikaty oraz uprawnienia są gwarancją spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, co pozwala nam na  utrzymanie pozycji jako lidera na polskim rynku.

Cert. MP AQAP 2110 2016 ( B)Certyfikat- wytwarzanie zbiorników, rurociągów ( B)Decyzja Nr UC-18-20-E/4-21 ( B)Decyzja Nr UC-18-20-M/4-21 ( B)Decyzja Nr UC-18-20-N/4-21 ( B)Decyzja Nr UC-18-20-P/2-21 ( B)Decyzja Nr UC-18-20-W/4-21 ( B)PIKS (969.28 KB)Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji ( B)Certyfikat PN-EN ISO 9001 2015 PN-EN ISO 14001 2015 PN ISO 45001 2018 ( B)CCJ_Cert._MP_ISO_9001_2015 ( B)Decyzja TDT - W/M/N - 53/22 ( B)Poświadczenie Nr CO-Sp-Sz-07-18-21 ( B)Poświadczenie NrCO-Sp-Eg-07-18-21 ( B)Certyfikat PN-EN ISO 3834-2021 UDT CERT ( B)Certyfikat zgodności UE_Dyrektywa 2014_68_UE ( B)