Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Certyfikaty

Mostostal Płock gwarantuje najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów i usług.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa  na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016, System Zarządzania Środowiskowego wg EN  ISO 14001: 2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Ponadto Mostostal Płock posiada certyfikowany system  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg  PN – EN 1090. Spółka wdrożyła i stosuje również wymagania jakości w spawalnictwie wg PN – EN ISO 3834 – 2:2007.

Istotnym elementem jakości pracy Mostostalu Płock jest fakt posiadania Certyfikatu zgodności UE spełnienia wymagań modułu A2  wg Dyrektywy 2014/68/UE.

Mostostal Płock S.A posiada również szereg uprawnień UDT, m.in.  w zakresie wytwarzania, montażu ,modernizacji oraz napraw m. innymi: zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, kotłów parowych, wodnych.

Przyznane certyfikaty oraz uprawnienia są gwarancją spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, co pozwala nam na  utrzymanie pozycji jako lidera na polskim rynku.

Cert. MP AQAP 2110 2016 (219.64 KB)Certyfikat- wytwarzanie zbiorników, rurociągów (328.17 KB)Decyzja Nr Decyzja Nr TDT.T22-5900-56-20 (438.21 KB)Decyzja Nr TDT.T22-5900-56-20 (507.90 KB)Decyzja Nr UC-18-20-E/4-21 (408.82 KB)Decyzja Nr UC-18-20-M/4-21 (441.54 KB)Decyzja Nr UC-18-20-N/4-21 (612.24 KB)Decyzja Nr UC-18-20-P/2-21 (611.20 KB)Decyzja Nr UC-18-20-W/4-21 (440.85 KB)Decyzja Nr UD-18-12-N1-2000 (1.80 MB)PIKS (940.94 KB)Poświadczenie Co-Sp-Eg-07-18-19 (754.51 KB)Poświadczenie Sp-Sz-07-18-19 (606.33 KB)Warunki Uprawnienia TDT.T22-5900-56-20 (zmienione Decyzją Nr TDT.T22-5900-56-20) (822.53 KB)Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (961.59 KB)Certyfikat PN-EN ISO 3834-2 2007 (1.07 MB)Certyfikat zgodności - moduł A2 - Dyrektywa 2014-68-UE (1.03 MB)Certyfikat PN-EN ISO 9001 2015 PN-EN ISO 14001 2015 PN ISO 45001 2018 (934.11 KB)CCJ_Cert._MP_ISO_9001_2015 (154.35 KB)