Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa
Poland Best Employers 2022
Poland Best Employers 2023

Praktyki i staże

Kontakt dla Kandydatów

Ewa Bloch
Dyrektor Działu Personalnego i Administracji

T: +48 24 367 11 02
E: ewa.bloch|mostostal-plock.pl| |ewa.bloch|mostostal-plock.pl

Praktyki studenckie

Podczas praktyk w naszej firmie przyszli Inżynierowie branży budowlanej mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy akademickiej w pracy na budowie i przy produkcji, zapoznania się z elementami zarządzania projektem budowlanym w praktyce oraz obserwacji rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w praktyce.

Zapraszamy do udziału w praktykach studentów uczelni technicznych, przede wszystkim takich kierunków związanych z budownictwem. Praktyki organizowane są głównie w miesiącach letnich – od czerwca do września. Trwają od 4 do 12 tygodni.

Praktyki studenckie


Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres

E:  Ewa.Bloch|mostostal-plock.pl| |Ewa.Bloch|mostostal-plock.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.".
Płatne staże

Gwarantujemy również możliwość odbycia stażu. W trakcie pracy studenci dowiedzą się jak powstaje kosztorys, poznają specyfikę kontaktów z kontrahentami, a także sprawdzą swoje umiejętności z zakresu obsługi programu BIM.

Do udziału w płatnych, 6-miesięcznych stażach zapraszamy studentów ostatnich lat, przede wszystkim takich kierunków związanych z budownictwem. Staże odbywają się w ciągu całego roku. Wymagana jest dyspozycyjność minimum 3 dni w tygodniu, co pozwoli pogodzić obowiązki w pracy z zajęciami na uczelni.

Płatne staże


Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres

E:  Ewa.Bloch|mostostal-plock.pl| |Ewa.Bloch|mostostal-plock.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.".