Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Własna produkcja

Produkcja konstrukcji i urządzeń przemysłowych w Dziale Produkcji Warsztatowej stanowi bardzo ważny element działalności firmy. Wytwórnia zapewnia możliwości wykonania specjalistycznych konstrukcji stalowych dla odbiorców zewnętrznych jak również konstrukcji stalowych stanowiących część większych zadań realizowanych przez Mostostal.

Instalacje przemysłowe dla branż

 • petrochemicznej,
 • chemicznej,
 • drzewnej,
 • cementowej,
 • cukrowniczej,
 • metalowej,
 • maszynowej,
 • energetycznej,
 • innych.

Budowa, remonty, modernizacje, prefabrykacja i montaż rurociągów, pełny zakres średnic i gatunków materiałowych.

Ochrona środowiska

 • oczyszczalnie ścieków,
 • instalacje odsiarczania i odpylania spalin.
   

Dysponujemy

 • Działem Produkcji Warsztatowej/ (Moce produkcyjne 8.000÷10.000 ton rocznie),
 • Niezbędnym parkiem maszynowym i sprzętowym,
 • Odpowiednim zapleczem technicznym i magazynowym,
 • Biurem Projektowym.

Oferujemy wykonawstwo i montaż

 • kompletnych hal przemysłowych, sportowych i krytych pływalni,
 • elementów konstrukcji dla budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • masztów radiowych i telewizyjnych,
 • konstrukcji mostowych,
 • konstrukcji dla oczyszczalni ścieków,
 • aparatów przemysłowych podlegających odbiorom UDT,
 • silosów zbożowych,
 • pieców przemysłowych,
 • kominów stalowych,
 • kolumn,
 • reaktorów z osprzętem,
 • kompresorów i pomp,
 • innych konstrukcji i urządzeń.