Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Władze Spółki

Jacek Szymanek - Prezes Zarządu

Ur. 1971 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany był z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W trakcie studiów w latach 1990-1994 rozpoczął karierę w międzynarodowych firmach odzieżowych LeviStrauss i House of Carli Gry, piastując stanowiska operacyjne. W latach 1995-1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 r. jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie rozpoczął pracę pełniąc funkcję Dyrektora Biura Personalnego. W dniu 3 lutego 2012 r., decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Wraz z powołaniem do Zarządu Spółki został odpowiedzialny za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę Działów: Personalnego, Administracji, IT i Wsparcia Aplikacji Biznesowych, BHP, R&D, PR, Systemów Zarządzania, Kancelarii Tajnej, Transformacji Cyfrowej oraz Wsparcia Budów. Zasiada również w Radach Nadzorczych Mostostal Kielce SA, AMK Kraków S.A oraz Mostostal Power Development Sp. z o.o.

W dniu 22 października 2019 r. decyzją Rady Nadzorczej Spółki został powołany na Prezesa Zarządu Mostostal Płock SA.

Jacek Szymanek - Prezes Zarządu
Robert Kowalski - Członek Zarządu Pion Produkcji

Ur. 1977 r., jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2006 r. uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (członek kujawsko-pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa). W roku 1999 uzyskał uprawnienia do badań materiałów budowlanych wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. W roku 2004 zdobył certyfikat szkolenia "Wzory warunków kontraktowych FIDIC w Kontraktach Unii Europejskiej i Banku Światowego". W roku 2004 uczestnik w szkoleniu rejestrowanym przez Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów w Londynie (IRCA) na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 – Nr PL/106/03/1337, gdzie uzyskał Świadectwo pozytywnego ukończenia szkolenia – Nr IA3/04/PL656. W 2007 roku zdobył dyplom ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego „ Metodyka Project Management” oraz „Komunikacja i Praca Zespołowa w Projekcie” Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 r. w firmie Hydrobudowa Włocławek (po przekształceniu Hydrobudowa Polska SA ) gdzie do roku 2012 poszerzał swoją wiedzę i zdobywał doświadczenie przy realizacji kontraktów oraz pełnił funkcje kierownicze w komórkach organizacyjnych, a następnie na realizowanych budowach. Jako Dyrektor  Kontraktów/Przedstawiciel Wykonawcy realizował jedne z większych Inwestycji w sektorze środowiskowym finansowanych ze środków Unii Europejskiej . Od roku 2012 rozpoczął współpracę z firmą Mostostal Warszawa S.A gdzie pełnił rolę Dyrektora Departamentu nadzorując projekty realizowane w obszarze Ochrony Środowiska.

Od września 2016 r. związany z Mostostal Płock S.A., gdzie był prokurentem oraz pełnił funkcję Dyrektora Produkcji.
W dniu 9 października 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.

Robert Kowalski - Członek Zarządu Pion Produkcji

Krzysztof Bartczak - Prokurent, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy

 

Skład Rady Nadzorczej

OSOBA FUNKCJA
Jorge Calabuig Ferre Przewodniczący Rady Nadzorczej
Carlos Enrique Resino Ruiz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Kondraszuk Członek Rady Nadzorczej
Kamila Kołtonowska Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Reszka Członek Rady Nadzorczej
Michał Królikowski Członek Rady Nadzorczej