Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

30 wrzesień 2020