Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komunikat dla akcjonariuszy

30 października 2019

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca sponsora emisji dla akcji Spółki Mostostal Płock S.A.###

Informacja dla akcjonariuszy

Informacje Banku PKO S.A.