Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.03.2023

Zarząd Mostostal Płock SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 marca 2023 r., pod adresem siedziby Spółki: ul. Targowa 12, 09-400 Płock.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20.01.2023

Zarząd Mostostal Płock SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 stycznia 2023 r., pod adresem siedziby Spółki: ul. Targowa 12, 09-400 Płock.