Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.05.2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 maja 2022 r., pod adresem siedziby Spółki: ul. Targowa 12, 09-400 Płock.

Kandydaci do Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Poniżej prezentowane są życiorys i oświadczenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. 

Życiorys_Pani Kamila Kołtonowska (135.18 KB)Oświadczenie_Pani Kamila Kołtonowska (385.84 KB)