Zbiorniki magazynowe w Bazach Paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu

Pojemność zbiorników: 224 tys. m3
Termin realizacji: 50 tygodni

28 lipca 2021 r. konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa zawarło z PERN kontrakt na budowę siedmiu nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 224 tys.m³. Zbiorniki powstaną w bazach w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu. 

Inwestycja jest trzecim etapem rozbudowy baz paliw, który PERN realizuje w ramach programu Megainwestycji. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony i również realizowany z udziałem konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock – to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 50 tygodni
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 

 

Wybrane realizacje