Modernizacja instalacji Olefin II w zakładzie PKN Orlen

Wytwórnia Olefin 2 to jedna z najważniejszych instalacji w łańcuchu produkcyjnym polskiej petrochemii. To także baza surowcowa dla kolejnych instalacji PKN Orlen oraz dla krajowego przemysłu chemicznego. 

Mostostal Płock zmodernizował instalację. Nasze prace polegały na wymianie rurociągów (Etylenowego Obiegu Zimna, Propylenowego Obiegu Zimna, rurociągów eksploatowanych w ujemnych temperaturach, rurociągów zrzutowych). Wymieniliśmy armaturę i osprzęt; podparcia, zamocowania, zawieszenia i kompensatory. 

Projekt zrealizowaliśmy w formule EPC. Pracowaliśmy we wszystkich wymaganych branżach, dla których wykonaliśmy opracowania projektowe. Odpowiadaliśmy za dostawy potrzebnych materiałów i części. 

Złożony plan pracy pozwolił na ograniczenie do minimum czasu postoju instalacji. Możliwie największy zakres prac przygotowawczych wykonaliśmy przed planowanym wyłączeniem jednostki. Pozostałe prace remontowe zrealizowano podczas postoju instalacji.

Zadanie zrealizowaliśmy w konsorcjum ze SPEC-REM S.A.

 

Wybrane realizacje