Rozbudowa: Terminal Naftowego Gdańsk I

Pojemność zbiorników: 4 x 64 500 m3
Termin realizacji: 2015-2016

Nazwa Projektu: Rozbudowa Terminalu TNG w Gdańsku etap I

Okres realizacji: 2015-2016

Klient: IDS Bud S.A.

Zakres Projektu: Wykonanie 4 zbiorników 64.500 m3 każdy

Wybrane realizacje