Rozbudowa nadmorskiego hubu paliwowego dla PERN w Dębogórzu

Pojemność zbiorników: 150 tys m3 m3
Wartość kontraktu: 148 mln zł
Termin realizacji: 2025

PODPISANIE KONTRAKTU

4 czerwca 2024 r. konsorcjum spółek Mostostal Płock i Mostostal Warszawa podpisały umowę z PERN S.A. na rozbudowę trzech zbiorników do magazynowania produktów naftowych o pojemności 50 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.  

O PROJEKCIE 

Pojemność Bazy Paliw w Dębogórzu wynosi 360 tys. m³. Baza ta pełni funkcję kluczowego ogniwa dla zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Dzięki inwestycji, którą zrealizuje Mostostal Warszawa i Mostostal Płock pojemność bazy paliw powiększy się o następne 150 tys. m³. 

To kolejny etap rozbudowy tego nadmorskiego hubu paliwowego, zaliczanego do infrastruktury strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów sąsiednich. Projekt ten wpisany został do programu rozbudowy infrastruktury krytycznej.

Inwestycja zw. z rozbudową hubu paliwowego w Dębogórzu jest odpowiedzią spółki PERN na potrzeby rynku i oczekiwania klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują dostawy surowca. Nowa infrastruktura pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami. Jest także jednym z elementów wzmacniania niezależności energetycznej Polski.

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 2025 rok, a wartość kontraktu sięga 148 mln zł. 

Wybrane realizacje