Prace inżynierskie, zakup, budowa i uruchomienie Projektu Hydrokrakingu Olejów Bazowych dla LOTOS OIL sp. z o.o.

Pojemność zbiorników: 5 000, 1 0000 m3
Wartość kontraktu: 19,75 mln zł netto
Termin realizacji: listopad 2023 r.

27 lutego 2023 r. Mostostal Płock podpisał z Naftoremontem - Naftobudową umowę na wykonanie prac inżynierskich, zakup, budowę i uruchomienie Projektu Hydrokrakingu Olejów Bazowych realizowanego na rzecz LOTOS OIL sp. z o.o.

Umowa podwykonawcza obejmuję prefabrykację i montaż 4 zbiorników (2 zbiorniki 5 000m3 i 2 zbiorniki 10 000 m3).

Szczegóły zawartego kontraktu

Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 29 tygodni od daty przekazania fundamentu ostatniego zbiornika co powinno nastąpić nie później niż dnia 20.04.2023 r.

Wartość umowy: 19,75 mln zł netto.

Okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały: 39 miesięcy.

Wybrane realizacje