Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 18/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2023 roku

12 maja 2023

Zarząd Mostostal Płock spółka akcyjna z siedzibą w  Płocku („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 czerwca 2023 roku na godz. 10:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Targowej 12.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe