Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Grupa Kapitałowa

Mostostal Płock wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA, Mostostal Płock SA, AMK Kraków SA, Mostostal Kielce SA, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.