Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Zakończyliśmy ważny etap budowy zbiorników dla PERN

04 maja 2022

Zakończyliśmy skomplikowany proces montażu dachów na siedmiu zbiornikach, które budujemy w bazie paliw PERN w Nowej Wsi Wielkiej, Dębogórzu i Koluszkach.

Montaż dachu zbiornika często jest największym wyzwaniem w czasie budowy, ponieważ to bardzo trudna i precyzyjna operacja, którą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana pogody. Konstrukcja dachu, w przypadku zbiorników o pojemności 32 tys. m3, które budujemy dla PERN, ma średnicę 43 m i waży 220 ton. Konstrukcję przygotowuje się na placu przedmontażowym obok zbiornika, a następnie montuje na zbiorniku. Do wykonania tego zadania wykorzystano żuraw gąsienicowy Terex SL3800, który podniósł dach na wysokość około 20 m i przeniósł go na zbiornik.

- Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa, dzięki kadrze inżynierów doświadczonych w budownictwie przemysłowym, wykonuje najbardziej zaawansowane technologicznie i wymagające precyzji operacje, takie jak m.in. montaż dachu na zbiornikach. Nasze Konsorcjum wykonywało już z sukcesem podobne zadania na budowach zbiorników PERN w Boronowie i Rejowcu. Podobnie było i teraz, gdyż montaż dachów w Nowej Wsi Wielkiej, Koluszkach i Dębogórzu zrealizowaliśmy terminowo pomimo dużej zależności od warunków atmosferycznych. To zasługa całego zespołu Mostostalu Płock i bardzo dobrej współpracy na budowie z pracownikami naszego konsorcjanta – Mostostalu Warszawa, za co serdecznie dziękuję - mówi Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock.

Realizacja budowy zbiornika w Bazie Paliw w Dębogórzu odbyła się inną, bardziej pracochłonną metodą. Jest to metoda tradycyjna, polegająca na montażu poszczególnych elementów zbiornika – carg, rygli dachowych, blach poszycia - jeden po drugim, bez przedmontażu. Pomimo tego, zbiornik obecnie znajduje się na tym samym etapie realizacji co zbiorniki w Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach.

Budowy odbywają się w ramach zadania, które Mostostal Płock zrealizuje w konsorcjum z Mostostalem Warszawa. Zadanie obejmuje budowę siedmiu zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 każdy w Bazach Paliw PERN w Nowej Wsi Wielkiej (3 szt.), Koluszkach (3 szt.) i Dębogórzu (1 szt.). Planowany termin zakończenia wszystkich kontraktów to lipiec 2022 r.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o zadaniu, które konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa realizuje dla PERN.

Fot. MP.