Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.06.2021

Zarząd Mostostal Płock SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2021 r., pod adresem siedziby Spółki: ul. Targowa 12, 09-400 Płock.

Kandydaci do Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2021