Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport RB25 - Raport bieżący nr 25 z dnia 21.10.2020

21 październik 2020

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 21-10-2020 r. (godz. 12:47 )
Podpisanie umowy z AXA TUiR S.A.
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała drugostronnie podpisaną umowę udzielania gwarancji w ramach limitu z AXA TUiR S.A.
Umowny limit na gwarancje zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek wynosi 2,0 mln PLN. Umowa obowiązuje do 30.06.2021 roku. Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.