Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 6/2021 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

26 maj 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 21 czerwca 2021 roku.