Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 5/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

26 maj 2021

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12. W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.