Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 14/2021 - Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA

28 lipca 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Emitent") informuje, że 28 lipca 2021 r. Konsorcjum Mostostal Płock S.A. ("Partner") oraz Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na realizację następujących zadań: "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach", "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej", "Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".

"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach"
• Wartość: 105,53 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 68,69%

"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej"
• Wartość: 109,45 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 68,74%

"Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu"
• Wartość: 43,97 mln PLN brutto.
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 64,24%

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 50 tygodni
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.