Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 13/2021 - Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.

22 lipca 2021

Zarząd Mostostalu Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.:

Jednostkowe dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 82 192 tys. PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 9 944 tys. PLN,
- zysk netto: 10 453 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r.