Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 12/2021 - Podpisanie aneksu do umowy o gwarancje ubezpieczeniowe

15 lipca 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 oraz 25/2020, Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 lipca 2021 roku Spółka podpisała z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. aneks nr 3 do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe, na mocy którego, w wyniku połączenia towarzystw Uniqa TU S.A. oraz AXA TUiR S.A., towarzystwo działające pod firmą Uniqa TU S.A. udostępniło dla Spółki limit na gwarancje ubezpieczeniowe w kwocie 5 000 000,00 PLN, dostępny do dnia 13 lipca 2022 roku.

W ramach limitu Spółka może ubiegać się o gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki.

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.