Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 11/2021 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

21 czerwca 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu byli: 

  1. Mostostal Warszawa S.A. z ilością 1 240 905 głosów, co stanowiło 88,86 % głosów na tym Zgromadzeniu i 53,10% w ogólnej liczbie głosów.
  2. OFE PZU "Złota Jesień" S.A. z ilością 155 613 głosów, co stanowiło 11,14% głosów na tym Zgromadzeniu i 6,66 % w ogólnej liczbie głosów.