Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 9/2023 - Korekta treści raportów bieżących nr.: 5/2023 z dnia 08.02.2023 r. i 7/2023 z dnia 27.02.2023r.

10 marca 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) działając w celu uzupełniania braków będących skutkiem omyłek pisarskich, które zaistniały w treści raportów bieżących nr 5/2023 i 7/2023 niniejszym informuje, że:

Umowa ze spółką pod firmą KTI Poland S.A., o której mowa w treści raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. – zawarta została w dniu 2 lutego 2023 r.

Umowa ze spółką pod firmą Naftoremont – Naftobudowa sp. z o.o., o której mowa w treści raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. – zawarta została w dniu 27 lutego 2023r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.