Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 26/2023 - Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2023 r.

27 października 2023
Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za III kwartał 2023 roku:
Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za III kwartał 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 86 704 tys. PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 4 940 tys. PLN,
- zysk netto: 479 tys. PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2023. Prezentowane dane nie podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta.
 
Zarząd Mostostal Płock S.A.
 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne