Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 25/2023 - Uzupełnienie Raportu okresowego z dnia 29.09.2023 r. ws wyników Spółki za I półrocze 2023 r.

02 października 2023

Zarząd Mostostalu Płock S.A. ("Spółka") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 września 2023 r. śródrocznym skróconym raporcie za I półrocze 2023 wystąpiła pomyłka w postaci braku załączenia pliku Raportu Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Pomyłka wynika z omyłkowego działania operatora systemu ESPI.

Jednocześnie Spółka informuje, że niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany śródroczny skrócony raport za I półrocze 2023 uwzględniający brakujący załącznik.