Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 22/2023 - Podpisanie aneksu do umowy z dnia 21.08.2021 r. z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy

30 czerwca 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu  29 czerwca 2023 r. Spółka podpisała z Bankiem PeKaO S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 21 sierpnia 2021 roku o wielocelowy limit kredytowy (dalej: Umowa) zwiększający dostępny limit do łącznej kwoty 26 000 000,00 zł, i wydłużający okres jej dostępności do 24.06.2026 roku.

Zgodnie z przedmiotowym aneksem do Umowy Spółka może wykorzystywać limit w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł oraz w formie bankowych gwarancji: wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania umowy, w obrocie krajowym i zagranicznym do łącznej kwoty 21 000 000,00 zł.

Pozostałe zapisy umowy są zgodne z informacją zawartą w opublikowanym w dniu 21.08.2021 r. raporcie bieżącym nr 17/2021.