Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 2/2022 - Szacunkowe wyniki za 2021 rok

16 lutego 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za 2021 rok:

Dane finansowe (narastająco od początku roku):

- przychody ze sprzedaży: 178 182 tys. PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 31 540 tys. PLN,

- zysk brutto: 21 283 tys. PLN

- zysk netto: 19 247 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok po badaniu przez biegłego rewidenta.