Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 19/2021 - Podpisanie umowy z AGAT S.A.

19 października 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") po otrzymaniu stosownych dokumentów informuje, że Spółka w dniu 19.10.2021 r. podpisała ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo "AGAT S.A." z siedzibą w Koluszkach Umowę podwykonawczą na wykonanie robót dotyczących montażu rurociągów technologicznych na obiektach stacji pomp w ramach zadania inwestycyjnego pn.  "Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" realizowanego na rzecz PERN S.A.

Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 15.08.2022 r.

Wartość umowy wynosi 7,05 mln zł netto.

Okres gwarancji:

- na wykonane roboty i użyte materiały – 36 miesięcy,

- na powłoki antykorozyjne– 60 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.