Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 18/2021 - Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2021 r.

08 października 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) przekazuje szacunkowe jednostkowe wyniki za III kwartał 2021 r. (dane narastająco od początku roku):
- przychody ze sprzedaży: 121 965 tys. PLN,|
- zysk brutto ze sprzedaży: 21 594 tys. PLN,
- zysk netto: 14 006 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w sprawozdaniu za III kwartał 2021 r.