Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 16/2022 - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

08 września 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 19.01.2022 r., Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.

Poprzedni termin - 30.09.2022 r.

Aktualny termin - 13.09.2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).