Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 15/2022 - Podpisanie umowy z Konsorcjum spółek

29 sierpnia 2022

Podpisanie umowy na kompletną i kompleksową prefabrykację i montaż rurociągów wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.”

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) po otrzymaniu stosownych dokumentów informuje, że Spółka w dniu 29.08.2022 r. podpisała jako Podwykonawca z Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą: spółka pod firmą PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz spółka pod firmą TGE Gas Engineering GmbH z siedzibą w Bonn (Niemcy, Partner Konsorcjum) Umowę na kompletną i kompleksową prefabrykację i montaż rurociągów wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.”

Termin zakończenia całości świadczenia: 16.07.2023 r.

Wartość umowy: 58 897 000,00 PLN netto

Termin płatności faktur: 30 dni

Okres gwarancji: 84 miesiące + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora, przy czym Strony uzgodniły, że zabezpieczenia ustalone w Umowie zostaną wniesione przez Podwykonawcę na okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora, jednakże Podwykonawca jest zobowiązany do świadczeń wynikających
z gwarancji i rękojmi przez okres 84 miesięcy + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora.

Wysokość zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy: 15 %

Wysokość zabezpieczenia dobrego wykonania na okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy + 60 dni),
po odbiorze świadczeń przez Inwestora:
10 %

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.