Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 13/2022 - Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji

06 maj 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 maja 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Mostostal Płock S.A. nowej XI kadencji następującą osobę:

Kamila Kołtonowska - Prawnik, Adwokat w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, obecnie prowadzi własna praktykę w Kancelarii Adwokackiej Kamila Kołtonowska z siedzibą w Gdańsku. W poprzednich latach pracowała jako prawnik w firmie Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, a także jako Aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej adw. dra Patryka Łukasiaka w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz posiada szerokie doświadczenie w prawie procesowym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym.

Jako nowy Członek Rady Nadzorczej powołana do składu Rady Nadzorczej XI kadencji Spółki Mostostal Płock S.A. złożyła oświadczenie, o nie zajmowaniu się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Mostostal Płock S.A. oraz oświadczyła, że nie uczestniczyła i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej. Nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Jednocześnie oświadczyła, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.