Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 12/2022 - Akcjonariusze na ZWZ Mostostal Płock S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

06 maj 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A., które odbyło się w dniu 06 maja 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1. Mostostal Warszawa S.A. z ilością 1 240 905 głosów, co stanowiło 85,86 % głosów na tym Zgromadzeniu i 53,10% w ogólnej liczbie głosów.

2. OFE PZU "Złota jesień" S.A. z ilością 153 000 głosów, co stanowiło 10,51 % głosów na tym Zgromadzeniu i 6,55 % w ogólnej liczbie głosów.