Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 11/2022 - Wypłata Dywidendy za rok 2021

06 maj 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za rok 2021, podjętą w dniu 06 maja 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., akcjonariuszom Spółki wypłacona zostanie dywidenda za rok 2021 w wysokości 8.000.000,00 zł tj. 4,00 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych jest 2.000.000 akcji.

Dzień dywidendy ustalono na 07 czerwca 2022 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 07 lipca 2022 roku.