Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 17/2023 - Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2023 r.

10 maj 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I kwartał 2023 r.:

Jednostkowe dane finansowe:

  • przychody ze sprzedaży: 20 615 tys. PLN,
  • zysk brutto ze sprzedaży: 803 tys. PLN,
  • strata netto: -877 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. 

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne