Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 20/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2023 roku

16 czerwca 2023

Zarząd spółki Mostostal Płock S.A. („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2023 roku:

- Mostostal Warszawa S.A. posiadający 973.857 akcji i 1.240.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 89,02% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu i 53,21% ogólnej liczby głosów;
- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiadający 153.028 akcji i 153.028 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,98% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu i 6,56% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %