Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 24/2023 - Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2023 r.

22 sierpnia 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 roku:

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za I półrocze 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 51 344 tys. PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 3 057 tys. PLN,
- zysk netto: 323 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2023 roku.

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne