Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 21/2023 - Wypłata dywidendy za rok 2022 z dnia 16.06.2023 r.

16 czerwca 2023

Zarząd spółki Mostostal Płock S.A. („Spółka”), informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022, podjętą w dniu 16 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, akcjonariuszom Spółki wypłacona zostanie dywidenda za rok 2022 w wysokości 1.600.000,00 zł tj. 0,80 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych jest 2.000.000 akcji.

Dzień dywidendy ustalono na 27 czerwca 2023 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 lipca 2023 roku.

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe