Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 23/2023 - Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

05 lipca 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku Spółka podpisała z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. aneks do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe, na mocy którego, towarzystwo działające pod firmą Uniqa TU S.A. udostępniło dla Spółki limit na gwarancje ubezpieczeniowe w kwocie 7 000 000,00 PLN, dostępny do dnia 3 lipca 2024 roku.

W ramach limitu Spółka może ubiegać się o gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki.

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.