Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Zakończyliśmy budowę w bazie PERN w Rejowcu

21 kwietnia 2021

15 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy budowę dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

Zakończenie budowy zostało potwierdzone uroczystym podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego i Przekazania Instalacji do Eksploatacji. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne dwa zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększyła się o 64 tys. m³.

- Kontrakt na rozbudowę bazy w Rejowcu był realizowany w trudnym okresie, gdyż przez cały czas jego trwania panowała epidemia koronawirusa. Mimo utrudnionych warunków zespoły Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock udowodniły, że posiadają potencjał niezbędny do wykonywania najbardziej wymagających zadań. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy zadanie zostało zrealizowanie kilka dni przed wyznaczonym terminem, za co bardzo dziękuję wszystkim osobom pracującym przy tym projekcie – mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Budowa odbyła się w ramach zadania, które Mostostal Płock zrealizował w konsorcjum z Mostostalem Warszawa. Zadanie obejmowało budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu. Będą one przeznaczone do magazynowania oleju napędowego.