Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Udzieliliśmy wsparcia płockiej Państwowej Straży Pożarnej

21 lutego 2022

Wspieramy bezpieczeństwo. Mostostal Płock przekazał Państwowej Straży Pożarnej w Płocku urządzenie do treningu siłowego funkcjonariuszy.

Priorytetem Mostostalu Płock jest bezpieczeństwo naszych Pracowników, a także Inwestorów, Kontrahentów, Partnerów Handlowych i społeczności lokalnych w miejscach, w których prowadzimy naszą działalność. Nasze najważniejsze zadanie, związane z bezpieczeństwem, możemy realizować dzięki sprawnie zorganizowanej, przeszkolonej i składającej się z oddanych Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

- Niezawodne działanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, niezbędnego dla bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, dla których Mostostal Płock realizuje inwestycje, to efekt sprawnej organizacji i nieustannego szkolenia oraz treningu Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować część potrzeb sprzętowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Mostostal Płock wdrożył Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-EN ISO 45001:2018. Zawiera się w nim tworzenie wysokiej kultury bezpieczeństwa oraz promowanie zasad BHP wśród pracowników. Kliknij, aby przeczytać, jakich standardów BHP dotrzymujemy i jakie certyfikaty uzyskaliśmy. 

Na zdjęciu (od lewej): Jacek Szymanek, Prezes Zarząu Mostostalu Płock, Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock, st. bryg. Adam Dobrosielski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, bryg. Jacek Starczewski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Fot. MP.