Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

PERN: kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

27 listopada 2019

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę sześciu zbiorników na paliwa w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. To element realizacji II etapu rozbudowy pojemności na produkty naftowe Spółki. Dzięki inwestycjom pojemność baz magazynowych PERN zwiększy się o 126 tys. m³. Rozbudowa wpisuje się w kluczowe założenia strategii PERN do 2022 roku.

https://pern.pl/pern-kolejna-inwestycja-zwiekszajaca-bezpieczenstwo-energetyczne-polski/

Zbiorniki w Boronowie i Rejowcu wykona Mostostal Warszawa, a w Emilianowie i Małaszewiczach Naftoremont – Naftobudowa.

Przypomnijmy, ze w ramach tego etapu trwa już budowa zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w Koluszkach. Jednocześnie rozpoczęła się już procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu. Każdy zbiornik ma mieć pojemność 32 tys. m³. Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. m³, czyli o około 12 proc.

Rynek paliwowy w Polsce od 2016 roku bardzo istotnie się zmienił. Wprowadzono szereg regulacji, które w radykalny sposób ukróciły proceder nielegalnego obrotu paliwami, pozostawiając w budżecie naszego kraju miliardy złotych. To powoduje, że konieczne staje się inwestowanie w nowe pojemności, które mają służyć legalnemu obrotowi paliwami, ale również poprawiają nasze bezpieczeństwo energetyczne.
-Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Rozbudowa pojemności na paliwa to jedna z Megainwestycji PERN, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 roku. Obok nich PERN rozbudowuje zbiorniki surowcowe – łącznie o około 600 tys. m³ pojemności na ropę naftową w Bazie i Terminalu Naftowym w Gdańsku – oraz system rurociągów:

Na koniec 2021 roku planujemy również oddanie do użytku rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini, który poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej. Na koniec 2023 roku chcemy natomiast zbudować II nitkę rurociągu pomorskiego. Wszystkie te inwestycje radykalnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Polski.
-Igor Wasilewski, prezes PERN