Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock ze zwiększonym limitem gwarancyjnym

12 września 2022

9 września 2022 r. Mostostal Płock zawarł z InterRisk TU S.A. aneks do umowy, na mocy którego zwiększono udzielony spółce limit na gwarancje ubezpieczeniowe: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek.

- Podpisany aneks zwiększy naszej Spółce możliwości pozyskiwania gwarancji. Pozwoli także na jeszcze sprawniejsze zarządzanie aspektami finansowymi realizowanych i przyszłych projektów, wzmacniając naszą pozycję jednego z liderów polskiego budownictwa przemysłowego - mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Aneks zwiększył limit gwarancyjny z 5 do 10 mln zł. Porozumienie obowiązuje do 8 września 2023 r.