Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock z kolejnym strategicznym kontraktem z PERN

05 grudnia 2019

4 grudnia br. konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa podpisało z PERN umowę na budowę zbiorników w Bazach Paliw w Boronowie i Rejowcu.

Zadanie, które Mostostal Płock zrealizuje w ramach konsorcjum z Mostostalem Warszawa, obejmuje budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

- Zbiorniki magazynowe stanowią jeden z głównych elementów specjalizacji Mostostalu Płock. Wykwalifikowana kadra zapewnia realizację najbardziej skomplikowanych obiektów tego typu, czego przykładem może być wybudowanie dla PERN największego w Polsce zbiornika na ropę surowcową o pojemności 100 tys. m3 z podwójnym dnem i płaszczem oraz pływającym dachem w St-1 Adamowo – mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock. – Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock to przykład dobrej współpracy w ramach naszej grupy kapitałowej. Przy wspólnie realizowanych projektach możemy osiągnąć efekt synergii nie tylko w sensie biznesowym, ale też technologicznym, co związane jest z połączeniem wieloletnich doświadczeń z rynku budowy zbiorników i instalacji przemysłowych oraz pozostałych segmentów sektora budowlanego.

- Mostostal Warszawa realizuje kolejne zadania związane z budową zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Obecnie finalizujemy rozbudowę parku zbiornikowego PERN w Gdańsku, gdzie wspólnie z Mostostalem Płock stawiamy dwa zbiorniki po 100 tys. m3 każdy – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Obszar związany z budownictwem przemysłowym i energetycznym stanowi coraz bardziej istotny element naszego portfela zamówień, zwiększając jego dywersyfikację.

Rozbudowa pojemności Baz Paliw to jedna z inwestycji PERN, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 r

Szczegóły umowy

  • Generalny Wykonawca: konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa (lider), Mostostal Płock (partner)
  • Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa i realizuje obecnie zadanie zw. z rozbudową Bazy Paliw PERN w Gdańsku.

Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa Bazy wzrośnie z 900 tys. m3 do 1,1 mln m3.
 

Na zdjęciach (fot. Mostostal Warszawa):
(1) od prawej: Zdzisław Koper, Członek Zarządu PERN, Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN, Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa, Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa, Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock.
(2) od prawej: Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN, Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa