Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock z Certyfikatem Producenta Konstrukcji Stalowych

10 października 2023

Mostostal Płock uzyskał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych przyznawany przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych (PIKS).

- Ten certyfikat to dowód, że należymy do firm rzetelnych i uczciwych na płaszczyźnie zawodowej oraz finansowej. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, działając zawsze na najwyższym poziomie - mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych potwierdza wiarygodność informacji o producencie konstrukcji stalowych, realizowanych przez niego obiektach, organizacji procesu wytwórczego, sposobie finansowania produkcji, rozliczeń z klientami, wiarygodności zobowiązań i zakresie gwarancji wobec klientów.

Podstawowym celem nadawania Certyfikatu jest:

  • promowanie i prezentowanie wiarygodnych firm działających na rzecz branży konstrukcji stalowych, by ułatwić nawiązywanie kontaktów z klientami, bankami i władzami samorządu terytorialnego,
  • propagowanie wśród inwestorów jasnych procedur pozyskiwania informacji o rynku konstrukcji stalowych,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku branży konstrukcji stalowych i podmiotów współpracujących.

Przyznany Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat z możliwością jego przedłużania o kolejne trzy lata.

Mostostal Płock podczas Kongresu był reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Jacka Szymanka oraz Członka Zarządu, Roberta Kowalskiego. Certyfikat z rąk Prezesa PIKS, Zbigniewa Barłoga oraz Przewodniczącego Kapituły Certyfikatu, Aleksandra Jonka odebrał w imieniu Spółki Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbyło się 10 października 2023 r. podczas Kongresu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

 

(1) Zdjęcie główne: Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock odebrał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych, fot. PIKS. 
(2) Zdjęcie: Prezes PIKS, Zbigniew Barłóg, Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock i Przewodniczący Kapituły Certyfikatu, Aleksander Jonka, fot. PIKS.
(3) Zdjęcie: Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock odebrał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych, fot. PIKS
.