Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock z Certyfikatem Producenta Konstrukcji Stalowych

19 października 2021

Mostostal Płock uzyskał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych, przyznawany przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych (PIKS).

Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność informacji o producencie konstrukcji stalowych, realizowanych przez niego obiektach, organizacji procesu wytwórczego, sposobie finansowania produkcji, rozliczeń z klientami, wiarygodności zobowiązań i zakresie gwarancji wobec klientów. Certyfikat jest również symbolem rzetelności i uczciwości firm produkujących konstrukcje stalowe. Celem nadrzędnym nadawania Certyfikatu jest: kształtowanie pozytywnego wizerunku producentów konstrukcji stalowych, promowanie, prezentowanie rzetelnych producentów konstrukcji stalowych, a tym samym ułatwienie kontaktów z klientami, bankami i władzami samorządu terytorialnego. Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat z możliwością jego przedłużania na kolejne trzy lata.

Certyfikat z rąk Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga oraz Przewodniczącego Kapituły Certyfikatu Aleksandra Jonka odebrali Jacek Szymanek - Prezes Zarządu Mostostalu Płock oraz Robert Kowalski - Członek Zarządu. Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbyło się 12 października 2021 r., podczas Kongresu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Certyfikat został przyznany Spółce już w 2020 r., jednak w ubiegłym roku nie został wręczony ze względu na sytuację pandemiczną.

Fot. PIKS

Na zdjęciach:

(1) Robert Kowalski, Członek Zarządu MP odbiera Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych

(2) Przedstawiciele firm członkowskich PIKS, które otrzymały Certyfikaty

(3) Jacek Szymanek, Prezes Zarządu MP i Robert Kowalski, Członek Zarządu MP