Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock wybuduje nowy zbiornik do magazynowania ropy naftowej dla PKN Orlen

19 kwietnia 2023

W dniu 5 kwietnia 2023 roku Mostostal Płock podpisał umowę z PKN Orlen na demontażu istniejącego zbiornika wraz z infrastrukturą oraz budowę nowego zbiornika o pojemności 50.000 m3 do magazynowania ropy naftowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: separatorem ścieków, systemami wodnokanalizacyjnymi oraz budynkiem rozdzielni wraz z trasami zasilającymi i wyposażeniem.

- Dzięki stale wzmacnianemu potencjałowi produkcyjnemu, którego ostatnim potwierdzeniem jest m.in. sprawnie i terminowo zakończony kontrakt związany z rozbudową baz paliw PERN, przystępujemy do kolejnego zadania - mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock. Gwarancją najwyższej jakości naszych realizacji jest wieloletnia praca na rzecz PKN Orlen, z którym podpisaliśmy na początku kwietnia kolejną umowę.

Wartość umowy: 104.8 mln zł netto;
Termin płatności: 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.