Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock nagradza pracowników za wysokie standardy BHP

18 lutego 2022

W Mostostalu Płock zapewniamy wszystko, co niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. Podejmujemy działania promujące BHP wśród naszych pracowników.

Mostostal Płock wdrożył Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-EN ISO 45001:2018. Zawiera się w nim tworzenie wysokiej kultury bezpieczeństwa oraz promowanie zasad BHP wśród pracowników. Kliknij, aby przeczytać, jakich standardów BHP dotrzymujemy i jakie certyfikaty uzyskaliśmy. 

Pracownicy, którzy są najlepiej zaznajomieni z przepisami, otrzymują nagrody w comiesięcznym konkursie. Laureaci stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Podkreślamy, jak ważne jest stosowanie norm bezpiecznej pracy. Aby jeszcze bardziej zmotywować pracowników, organizujemy cykliczny wewnątrzfirmowy konkurs BHP. To jeden z naszych sposobów na promocję BHP wśród pracowników, których doceniamy za nowoczesne, proaktywne podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym – mówi Iwona Grzywacz, Kierownik działu SZ i BHP w Mostostalu Płock.

Na zdjęciu: pracownicy Mostostalu Płock. (Od lewej:) Nagrodzeni: spawacze Piotr Stawicki, Krzysztof Kinalski, Jerzy Cecelak, Zbigniew Piegat –Elektromonter, wręczający nagrody: Marek Komorowski – Dyrektor Produkcji, Damian Ważeński, Dyrektor Projektu, Mariusz Widyński – Kierownik Projektu, Piotr Piekarski – Inspektor ds. BHP. Fot. MP.